Centrum Pomocy Rodzinie

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na podstawie art. 35a, ust.1, pkt. 7, lit b, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008r. nr 14 poz. 92).  O dofinansowanie mogą się ubiegać:Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność […]
Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. Nr 14 poz. 92 ). O dofinansowanie mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, stosownie do […]