WYSZUKAJ
PCPR >> Strona główna
Adresy Ośrodków
OPS w Zakrzewie 23-155 Zakrzew
tel. 81 680-94-89

OPS w Wysokiem ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
tel. 81 680-62-47
OPS w Wojciechowie 24-204 Wojciechów
tel. 81 517-72-41
OPS w Strzyżewicach 23-107 Strzyżewice
tel. 81 566-60-60
OPS w Niemcach

ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
tel. 81 756-10-52, 756-10-60,756-17-66,756-22-11,756-22-01,756-40-37

FAX: 81 756 10 52

adres e-mail: opsniemce@wp.pl

OPS w Niedrzwicy ul. Kraśnicka 51
24-200 Niedrzwica Duża
tel. 81 517-50-69
OPS w Konopnicy 21-030 Motycz
tel. 81 503-22-35
OPS w Wólce 20-258 Lublin 62
tel. 81 751-00-87
OPS w Głusku ul. Miodowa 1
20-383 Lublin 6
tel. 81 751-81-12
OPS w Krzczonowie ul. Spokojna 7
23-110 Krzczonów
tel. 81 566-40-23
OPS w Jastkowie ul. Legionistów 1
21-002 Jastków
tel. 81 502-20-85
OPS w Jabłonnie 23-114 Jabłonna
tel. 81 561-00-50
OPS w Jabłonnie 23-114 Jabłonna
tel. 81 561-00-50
OPS w Garbowie 21-080 Garbów
tel. 81 501-80-25
OPS w Bychawie

ul. Piłsudskiego 22
23-100 Bychawa
tel. 81 566-01-27

FAX 81 566 12 65

adres strony www: opsbychawa.ebip.lublin.pl

adres e-mail: ops.bychawa@gmail.com

OPS w Borzechowie 24-224 Borzechów
tel. 81 511-14-01
OPS w Bełżycach

ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517-24-68- Dyrektor

81 516 11 24- Pracownicy Socjalni

FAX 81 516 27 52

adres strony www: www.ops-belzyce.pl

adres e-mail: belzyce @ops.pl

 
 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej
Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin

Tel./fax: 81 511 91 70
e-mail: fmn.pow@interia.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie
ul. Pileckiego 12, 23-100 Bychawa (lubelskie)

Tel.:81 566 11 51
e-mail: sds.bychawa@interia.pl

Dom Dziecka "Oficyna" w Woli Gałęzowskiej
Wola Gałęzowska 116, 23-100 Bychawa
Tel.: 81 565 80 21

 
 
 
Aktualności
21.11.2016 r.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym składa Dyrekcja i Pracownicy
Czytaj dalej
31.08.2016 r.

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD- MODUŁ II" 29.08.2016-10.10.2016

Czytaj dalej
02.08.2016 r.

POMOC OSOBOM I RODZINOM W KRYZYSIE

Powiat Lubelski zapewnia osobom i rodzinom będącym w kryzysie pomoc psychologiczną, prawną i poradnictwo rodzinne. W sytuacjach wymagających interwencji możliwe jest skorzystanie przez osoby poszkodowane przemocą, w tym dzieci, ze schronienia w hostelu.
Czytaj dalej
28.07.2016 r.

MIEJSCA INTERWENCYJNE W DOMACH DZIECKA W POWIECIE LUBELSKIM

Uprzejmie informujemy, że placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Lubelski otrzymały zgodę Wojewody Lubelskiego na łączenie funkcji socjalizacyjnej i interwencyjnej. Obecnie do naszych placówek mogą trafiać dzieci z interwencji.
Czytaj dalej
20.07.2016 r.

Innowacyjne Centrum Rozwoju Zaprasza do udziału w projekcie: „Nowy rozdział dla młodzieży NEET”

Czytaj dalej
29.06.2016 r.

WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI!

Każde działanie przeciwko przemocy w rodzinie, a w szczególności wobec dziecka, ma ogromne znaczenie dla zmiany sytuacji, w jakiej znalazły się osoby doświadczające przemocy.
Czytaj dalej
03.06.2016 r.

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, rozpoczęły się spotkania w ramach Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotychczas zrealizowano 3 edycje ww. programu, 4 edycja rozpoczęła się z dniem 23 maja br.
Czytaj dalej
27.04.2016 r.

Ogłoszenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu PRIDE

Uprzejmie informujemy, że pierwsze spotkanie szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE odbędzie się w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 17.30 w Małej Sali Konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9.
Czytaj dalej
18.04.2016 r.

NABÓR WNIOSKÓW DO PRORAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ I

Czytaj dalej
06.04.2016 r.

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE LUBELSKIM

Rodzice zastępczy zamieszkujący w Powiecie Lubelskim uczestniczyli w szkoleniu pt. Doskonalenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. Spotkanie odbyło się w dwóch terminach (4 kwietnia dla rodzin spokrewnionych, 5 kwietnia dla rodzin niespokrewnionych i zawodowych). Cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim łącznie 84 rodziców zastępczych.
Czytaj dalej
29.03.2016 r.

ZAPRASZAMY

Czytaj dalej
21.03.2016 r.

Życzenia Wielkanocne 2016

Czytaj dalej
18.03.2016 r.

Nabór wniosków do programu "Aktywny Samorząd 2016"

Czytaj dalej
08.03.2016 r.

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Czytaj dalej
  1 2 3 4 ... 7  
Logotyp Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2012 PCPR Lublin Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sulimo.pl