Powiatowy program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

przemoc

3.06.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, rozpoczęły się spotkania w ramach Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotychczas zrealizowano 3 edycje ww. programu, 4 edycja rozpoczęła się z dniem 23 maja br.

Cele programu:

1. Powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy. 

2. Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. 

3. Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie. 

4. Uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy. 

5. Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie. 

6. Zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. 

7. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. 

Nabór uczestników:

Uczestnikami programu są mieszkańcy Powiatu Lubelskiego: 

– osoby skazane za przestępstwa wobec członków rodziny z powodu stosowania przemocy zobligowane przez sąd do uczestnictwa w programie;

– osoby, których agresywne zachowanie było przyczyną wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”; 

– osoby, które z własnej inicjatywy chcą zmienić swoje zachowanie wobec innych osób; 

– osoby uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii; 

– osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.