Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP.

Adres Elektroniczne Skrzynki Podawczej ESP

www.pcprlublin.skrzynkapodawcza.pl

Na stronie skrzynki podawczej dostępne są również formularze aktywne stanowiące wzory dokumentów (np. wniosków) wymaganych przez Urząd. Po wypełnieniu konkretnego formularza system sprawdza czy zostały wypełnione wszystkie wymagane pola i generuje zgodny ze wzorem dokument cyfrowy w formacie pdf, który po podpisaniu podpisem cyfrowym jest tak samo ważny jak tradycyjny (papierowy) dokument podpisany własnoręcznie.

Akceptowane formaty plików: 
*.doc, *.txt, *.pdf, *.xls, *.sxw 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru:

Od dnia 17 sierpnia 2006 roku po wprowadzeniu odebranego dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lublinie nastąpi automatyczne wytworzenie przez system urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie drogą elektroniczną odesłane nadawcy dokumentu elektronicznego. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru będzie mogło zostać także zapisane na nośniku wymiennym (dyskietka, pamięć flash typu pendrive).